Χρήσιμα έγγραφα

2η Προκήρυξη Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών (πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες)

2η Προκήρυξη Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών(1η τροποποίηση)

Κανονισμός Λειτουργίας των Θεματικών Επιτροπών Αξιολόγησης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις, Έκδοση 2.0

Πρότυπα Έγγραφα, Έκδοση 1.0 (docx file)

Για πληροφορίες σχετικά με τη συμπλήρωση των Θεμάτων Δεοντολογίας παρακαλώ επισκεφθείτε τις ακόλουθες ιστοσελίδες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/ethics/h2020_hi_ethics-self-assess_en.pdf

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/guide_research-refugees-migrants_en.pdf